ANADOLU KOCAELİDE TANITIM GÜNLERİ

Hemşehri derneklerinin kendi kültürlerini ve ürünlerini tanıtmak üzere gerçekleştirilen etkinlikler önceki yıllarda genelde Perşembe Pazarı vb. alanlarda yapılmaktaydı. Derneklerin taleplerini ve kent hayatına kültürel katkılarını daha bütünleyici ve tek seferde gerçekleştirilmesi adına planlanan “Anadolu Kocaeli’de Tanıtım Günleri” proje fikri ortaya konulmuş ve bu yönde çalışmalara başlanmıştır.

İlk olarak Rize Tanıtım Günleri 4-7 Mayıs 2017’de, Kocaeli Rizeliler Derneği işbirliğiyle ilin valiliği ve belediyelerin katılımlarıyla kültürel değerlerin ve yöresel ürünlerin sergilendiği bir organizasyon olarak başlamıştır.


İkinci olarak gerçekleştirilen hemşeri tanıtım programı Kafkas Yaz Şenlikleri adı altında Kafkas kökenli hemşeri dernekleri ile beraber düzenlenen program 25-27 Ağustos 2017’de tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Gölcük Şevketiye Köyü’nde 3 gün gerçekleştirilen programda köy alanında bir şenlik alanı kazandırılmıştır.

Üçüncü olarak gerçekleştirilen Gaziantep Tanıtım Günleri programı 6-15 Ekim 2017 tarihleri arasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde 10 gün sürmüştür. Bu program ile beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de tanıtım günlerinde stant açmış, ikramlar ve tanıtım materyalleri ile Kocaeli ve çevre illerden gelenlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını ve Kocaeli kültürünü aktarmaya başlamıştır.

  

Dördüncü olarak düzenlediğimiz Anadolu Kocaeli’de Erzurum Tanıtım Günleri organizasyonu ile hemşeri tanıtım günlerine bir kimlik kazandırılmış ve Anadolu Kocaeli’de tanımı getirilmiştir. Erzurumlu hemşehri dernekleri ilin valiliği, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleriyle birlikte işbirliği yapılarak 1-5 Şubat 2018 tarihleri arasında organizasyon 4 gün sürmüştür.

               

Beşinci olarak düzenlenen Anadolu Kocaeli’de Trabzon Tanıtım Günleri organizasyonunda Kocaeli’deki Trabzonlu dernekler, ilin valiliği, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin katılım ve desteğiyle 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmıştır.

  

Altıncı olarak düzenlenen Anadolu Kocaeli’de Artvin Tanıtım Günleri organizasyonunda Kocaeli’deki Artvinli dernekler, valilik, belediyeler, hopa müzesi gibi kurumların katılmıyla kültürel içeriği yüksek bir program 10-13 Mart 2018 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Yedinci olarak Anadolu Kocaeli’de Bingöl Tanıtım Günleri organizasyonunda Kocaeli’deki Bingöl hemşeri dernekleri, valilik, belediyelerin katılmıyla kültürel içeriği yüksek bir program 19-22 Ekim 2018 tarihleri arasında icra edilmiştir.

Sekizinci olarak Anadolu Kocaeli’de Gümüşhane Tanıtım Günleri organizasyonunda Kocaeli’deki Gümüşhane hemşeri dernekleri, valilik, belediyelerin katılmıyla kültürel içeriği yüksek bir program 8-11 Kasım 2018  tarihleri arasında icra edilmiştir.

Dokuzuncu olarak Anadolu Kocaeli’de Trabzon Tanıtım Günleri organizasyonunda Kocaeli’deki Trabzon hemşeri dernekleri, valilik, belediyelerin katılmıyla kültürel içeriği yüksek bir program 07-10 Şubat 2019  tarihleri arasında icra edilmiştir.

Onuncu olarak  Anadolu Kocaeli’de Erzurum Tanıtım Günleri organizasyonunda Kocaeli’deki Erzurum hemşeri dernekleri, valilik, belediyelerin katılımıyla kültürel içeriği yüksek bir program 11-14 Nisan 2019  tarihleri arasında icra edilmiştir

 

PROJENİN YANSIMALARI

  1. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Anadolu Kocaeli Tanıtım Günleri” programlarıyla şimdiye kadar 700.000 kişiyi Uluslararası Fuar Merkezi’nde ağırlamıştır.
  2. Tanıtım günlerimiz boyunca belli aralıklarla ziyaretçilerimize Kocaeli ile sembolleşmiş ve yerel nitelikteki gıda ürünleri olarak; tekli kutu pişmaniye, manda yoğurdu ve mancarlı pide gibi ürünler ikram edilmiştir.
  3. Tanıtım günlerinde işbirliği yapılarak birlikte hareket edilen 93 STK olmuştur.
  4. Şehrimiz, Anadolu’nun dört bir yanında göç almasıyla birlikte yaşayan bir kültür mozaiği olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu etkinlikle beraber çeşitli şehirlerin tanıtılması sağlanmaktadır.Farklı şehirlerden  Kocaeli'ne gelip Kocaeli hemşehrisi olan vatandaşlarımızın kaynaşması ,kültürel zenginliklerin korunması,Kocaelinin ve Belediye Hizmetlerinin farklı platformlarda tanıtım gerçekleştirimektedir.
  5. Bu sayede birçok grupla doğrudan ve dolaylı olarak temas kurulmaktadır;
  • Doğduğu şehirden gelen hemşerilerimiz,
  • Hemşeri dernekleri ve grupları,
  • Tanıtımı yapılan şehrin kamu kurumları ve esnafları,
  • Kocaeli’nden ve çevre illerden gelen ziyaretçiler,