HİBE DUYURULARI

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı Teklif Çağrısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı ilan edilmiştir. 

İstihdam ve istihdam edilebilirliğin cinsiyet eşitliği odağında geliştirilmesine yönelik projelerin destekleneceği programda bir proje için destek limiti en fazla 250.000 Avro, destek oranı en fazla %90 dır. Programa Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Otoriteler, Kalkınma Ajansları, Eğitim-Öğretim Enstitüleri, Meslek Kuruluşları, Uluslararası Kuruluşlar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve benzer kuruluşlar tarafından 27 Ocak 2020 tarihine kadar başvuru yapılabilecektir

Toplam bütçesi 7 milyon Avro olan hibe programı ile cinsiyet eşitliği ve geleceğin insana yakışır işleri yaklaşımı ile istihdam edilebilirliği ve istihdamı artırmak hedefleniyor.

Teklif çağrısı kapsamında en az 75 bin Avro ile en fazla 250 bin Avro arasında hibe desteği verilecek olup en az 10 ay en fazla 12 aylık projeler desteklenecektir.

Proje başvurularının 27 Ocak 2020 Saat:16.00'a kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Başvuru rehberi için tıklayınız

 

Hibe Başvuru Rehberi ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ADI:

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe

 

 

Programı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİBE SAĞLAYICI KURUM /

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı

 

KAYNAK BİLGİSİ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMACI:

Bu teklif çağrısının özel hedefi: cinsiyet eşitliğine saygı duyarken işin iyi geleceğine ilişkin

 

İhtiyaçlar açısından mevcut ve gelecekteki işgücünün istihdamını ve istihdam edilebilirliğini

 

 

teşvik etmek.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

Sivil toplum kuruluşları,

 

 

Yerel makamlar (Belediyeler gibi),

 

 

 

Bölgesel Kalkınma Ajansları,

 

(PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ /

 Eğitim ve öğretim kurumları (üniversiteler ve meslek yüksekokulları),

 

 Profesyonel kuruluşlar (federasyonlar, konfederasyonlar, işverenlerin ve

 

İŞTİRAKÇİSİ / ORTAĞI /

 

 

Çalışanların örgütleri / kurumları, ticaret ve / veya sanayi odaları, odalar, sendikalar

 

ARAŞTIRMACISI OLMA

 

 

 

ve organize sanayi bölgesi)

 

ŞARTLARI):

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

 

 

 

 

 

 

BÜTÇESİ:

Toplam bütçesi 7 milyon Avro

 

Teklif çağrısı kapsamında en az 75 bin Avro ile en fazla 250 bin Avro arasında hibe desteği

 

 

verilecek

 

 

 

 

DESTEK ORANI:

• Minimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetinin% 80'i

 

• Maksimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetinin% 90'ı

 

 

 

SÜRESİ:

en az 10 ay en fazla 12 aylık projeler desteklenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SON BAŞVURU TARİHİ:

27 Ocak 2020 Saat:16.00

 

 

 

 

 

 

NASIL BAŞVURULUR? :

Başvuruların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar

 

Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA AİT ÖZELLİKLER:

 

 

1. Projeyi tasarlarken lütfen aklınızda bulundurun; Kadınlar için hedef grubun en az% 50'sinin

belirlenmesi VEYA cinsiyet eşitliğine ilişkin bir faaliyetin gerçekleştirilmesi / gerçekleştirilmesi zorunludur.

2. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 71. maddesine, hedef kitle belirlenirken saygı gösterilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAYLI BİLGİ / REHBER:

Detaylı bilgi için

tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİK KONULAR

Bu teklif çağrısının genel amacı:

Cinsiyet eşitliği odaklı, Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımı ile istihdam edilebilirliği ve istihdamı artırmak.

Bu teklif çağrısının özel amacı / hedefleri:

cinsiyet eşitliğine saygı duyarken Geleceğin İnsana Yakışır İşlerine yönelik ihtiyaçlar açısından mevcut ve gelecekteki işgücünün istihdamını ve istihdam edilebilirliğini teşvik etmek.

Bu Teklif Çağrısının Önceliği (leri):

Cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurulurken, Geleceğin İnsana Yakışır İşleri ihtiyaçları doğrultusunda istihdam ve istihdam edilebilirliğin teşvik edilmesi

Bu Teklif Çağrısının ana hedef grupları:

•        İşsiz insanlar

• İşverenler,

• Çalışanlar,

• Sivil Toplum Örgütleri (STK'lar), üniversiteler, sosyal ortaklar vb. Gibi ilgili aktörler,

• Üniversitelerdeki ve meslek liselerindeki / liselerdeki öğrenciler

Başvurular, aşağıdaki EESP SOP göstergelerinin en az ikisinin yerine getirilmesine katkıda bulunmalıdır.

 • Çalışanlar, işsiz insanlar ve işverenler için hizmet ve eğitim sayısı,

• Kadın, genç ve dezavantajlı insanlar için hizmet ve eğitim sayısı,

• Geleceğin İnsana Yakışır İşleri desteklemek için desteklenen sosyal ortaklar / STK'lar / yerel aktörler / KOBİ'lerin sayısı,

• İlgili aktörlerin katılımıyla atölye çalışmaları, konferanslar, seminerler, eşleştirme / IO anlaşmaları vb. İçin koordinasyon ve işbirliği mekanizmalarının sayısı

• Farkındalık yaratma kampanyaları / etkinlikleri yoluyla erişilen kişi sayısı.

 

Yukarıda belirtilenlere ek olarak, başvuruların EESP SOP(İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı) ve diğer katma değer unsurlarının yatay konularından en az ikisini aşağıdaki gibi ele alması gerekir:

 • Yeşil işlerin teşvik edilmesini desteklemek, KOBİ'lerin yönetim tarzlarını daha verimli enerji tüketimi ve iklim eylemleri eğitimlerine uygun şekilde modernize etmek çerçevesinde uyarlanabilirliğine destek sağlamak gibi iklim eylemi ve sürdürülebilir kalkınma,

• Yenilik,

• En iyi uygulamalar,

• Hassas grupların kaygıları,

• İlişkili taraflar arasındaki işbirliğini geliştirmek,

• Sivil toplumun katılımı,

• Sosyal diyalog.

 

Hibelerin Büyüklüğü

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen bir hibe, aşağıdaki asgari ve azami tutarlar arasında olmalıdır:

• minimum miktar: 75.000 EUR

• maksimum tutar: 250.000 EUR

Bu teklif çağrısı kapsamında talep edilen herhangi bir hibe, projenin toplam uygun maliyetlerinin asgari ve azami yüzdeleri arasında olmalıdır:

• Minimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetinin% 80'i.

• Maksimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetinin% 90'ı

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

Hibe almaya hak kazanmak için baş başvuru sahibi:

• tüzel kişi olmak ve

• kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmak ve

tüzel kişi olmak ve

• kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmak ve

• Aşağıdakiler gibi belirli bir organizasyon türü olmak:

 • Sivil toplum kuruluşları (STK'lar),
 • Yerel makamlar (Belediyeler gibi),
 • Bölgesel Kalkınma Ajansları,
 • Eğitim ve öğretim kurumları (üniversiteler ve meslek liseleri gibi),
 • Profesyonel kuruluşlar (federasyonlar, konfederasyonlar, işverenlerin ve çalışanların örgütleri / kurumları, ticaret ve / veya sanayi odaları, odalar, sendikalar ve organize sanayi bölgesi, emtia değişimi vb.),

 

Eylem Türleri

Faaliyetler, bu Teklif Çağrısının öncelikleriyle ilgili olmalıdır.

Gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde, Türk mevzuatına göre ilgili işlemler yapılmalıdır.

• Geleceğin İnsana Yakışır İşleri açısından istihdamın ve istihdam edilebilirliğin teşvik edilmesi,

• Beceri eşleştirmesini geliştirmek,

• Cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurulurken, işin makul geleceği hakkında farkındalık yaratmak,

• Bilgi üretimi,

• Kapasite geliştirme,

• İlgili aktörler arasında işbirliği.

Faaliyet türleri

Bu çağrı kapsamında finanse edilebilecek faaliyet türleri aşağıda listelenmiştir. Lütfen aşağıdaki listenin uygun aktivitelerin ayrıntılı bir listesi olmadığını unutmayın. Proje faaliyetleri toplu olarak bu programın amaçlarına ulaşılmasına yardımcı olmalıdır. Ek olarak, hak temelli yaklaşım, eşit muamele ve çok dezavantajlılık ilkesi, proje faaliyetlerinin tasarlanması ve uygulanmasında göz önünde bulundurulmalıdır.

Siber-fiziksel sistemler (CPS'ler), Nesnelerin İnterneti (IoT), büyük veri ve bulut bilişim, otonom robotlar, simülasyon ve görselleştirme, bilgi teknolojileri, veri analizi, veri gibi Türkiye'de ve / veya AB'de eğitim faaliyetleri sağlamak beceri eşleştirmesini geliştirmek ve işin iyi geleceği açısından istihdam edilebilirliği artırmak için dağıtım, görselleştirme, dijital iletişim, dijital pazarlama vb.

E-ticaret ve dijital okuryazarlık konusunda eğitimler vermek,

• Geleceğin İnsana Yakışır İşleri açısından çevrimiçi eğitimler geliştirmek ve vermek,

• Geleceğin İnsana Yakışır İşleri alanında eğiticilerin eğitimi,

• Veri analizi, veri sunumu, görselleştirme, dijital iletişim, dijital pazarlama vb. Geleceğin İnsana Yakışır İşleri alanında Türkiye ve / veya AB’de staj, çıraklık ve iş eğitimi programları.

• Geleceğin İnsana Yakışır İşleri ve bu bağlamda cinsiyet eşitliğinin rolü hakkında farkındalık yaratma faaliyetleri düzenlemek

Uygun olmayan eylemler

Geleceğin İnsana Yakışır İşleri ile ilgili sosyal ortaklar, sivil toplum aktörleri, meslek kuruluşları, üniversiteler vb. İçin kapasite geliştirme faaliyetleri (lütfen eylem türlerine / uygun olmayan eylemlere bakınız),

• Geleceğin İnsana Yakışır İşleri alanında iyi uygulamaları paylaşmak için atölye çalışmaları (lütfen eylem türlerine / uygun olmayan eylemlere bakın),

• Geleceğin İnsana Yakışır İşleri alanındaki sektörler ve beceriler konusunda bilgi üreten faaliyetler veya araştırmalar (lütfen eylem türlerine / uygun olmayan eylemlere bakın),

• Çalışanların kuruluşları, işveren kuruluşları, üniversiteler, meslek kuruluşları ve diğer ilgili aktörler arasında işbirliği ve koordinasyon faaliyetleri oluşturmak (lütfen eylem türlerine / uygun olmayan eylemlere bakınız),

• AB üye ülkelerindeki Geleceğin İnsana Yakışır İşleri alanında farklı yaklaşımları ve en iyi uygulamaları öğrenmeyi amaçlayan teknik ziyaretler

ABD Büyükelçiliği Hibe Çağrısı

 

ABD Büyükelçiliği yeni destek programının duyurusunu yaptı.  Hibe desteğine başvurmak isteyenler 21 Ocak Salı günü Türkiye saatiyle 17:00'ye kadar başvurularını gerçekleştirebilirler.

 

Teklif çağrısı kapsamında talep edilecek hibe miktarı ise minimum 5 bin Amerikan Doları maksimum 80 bin Amerikan Doları.

Hibe programının öncelikleri şöyle; 

 

Ortak Güvenliğin Desteklenmesi

Bu kategorideki projelerin her türlü terörle mücadele çabasını ve  aşırılık yanlısı grupların mağlup edilmesi konusunda işbirliğini desteklemesi bekleniyor.

 

Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi- İnovasyonu ve Girişimciliği Desteklemek

Bu kategorideki tekliflerin inovasyonu teşvik eden, girişimciliği destekleyen, ağ oluşturma ve mentorluk fırsatlarını teşvik eden, pazarlama ve sosyal yardım tekniklerini aktaran ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) geliştirme planlaması olan projeler olması bekleniyor.  

Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi/Medya 

Bu kategorideki projeler medya okuryazarlığı, araştırmacı gazetecilik, sosyal medya / internet yayıncılığı, araştırma ve olgu kontrolü, belgesel film yapımı, görsel veya diğer hikaye anlatımı gibi başlıkları içerebilir.

Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi/İfade Özgürlüğü ve Kamusal Söylem 

 

Bu kategorideki projeler yaratıcı ifade biçimlerini, kamuoyunun söylemini ve görüş özgürlüğünü desteklemek amacıyla kültürel ve sanat teşvik faaliyetlerini ve kültürel ve sosyal çeşitlilik, çoğulculuk, kültürel yaşam ve politikada eşitlik gibi başlıkları içerebilir.

 

Türk - Amerikan İlişkilerinin Güçlendirilmesi

 

Bu kategorideki projeler Amerikan çalışmaları, İngiliz dili öğretme / öğrenme, Türkiye gençliği arasında STEM eğitimi gibi başlıkları içerebilir.

 

Başvuru süreci ve detaylar için lütfen bakınız.

 

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) 2019 Hibe Programı için Küresel Çağrı (EIDHR 2019 Küresel Teklif Çağrısı)

 

Avrupa Birliği (AB) özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulmuştur. İnsan Hakları ve demokrasi, AB işbirliğinin önemli alanlarıdır ve bu sektördeki faaliyetler çeşitli araçlarla desteklenmektedir. Bu araçlardan biri olan Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı (EIDHR) sivil toplum girişimlerine destek vererek dünya çapında demokrasi ve insan hakları için bir finansman aracı oluşturur. Bu teklif çağrısının küresel amacı, dünya çapında demokrasinin, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasında ve geliştirilmesinde sivil toplumun desteklenmesidir.

STGM tarafından hazırlanan bu bilgi notu çağrıya ilişkin bazı temel bilgileri özet olarak içermekte olup, teklif çağrısı başvuru rehberinin ve eklerinin detaylıca incelenmesi gerekmektedir. Teklif çağrısına buradan ulaşabilirsiniz.

Program 3 alanda (lots) destek sunmaktadır:

Alan (Lot) 1 - İş Dünyası ve İnsan Hakları 

Bu alanın (lot 1) özel hedefi, aşağıdaki iki alt hedef aracılığıyla, ticari faaliyetlerin insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, önlenmesi ve onarılmasında iş ve yatırım aktörleriyle işbirliği yapması ve gerektiğinde bu aktörleri sorumlu tutması için sivil toplumu desteklemek ve güçlendirmektir:

a) hesap verebilirliği ve şirketlerin iyi yönetişimini teşvik etmek amacıyla insan hakları inceleme mekanizmalarının kurulmasında ve çok paydaşlı katılımın geliştirilmesinde topluluk temelli aktörlerin ve sosyal ortakların desteklenmesi

b) hukuki danışmanlık ve ulusal mahkemelerdeki davalarda temsil yoluyla mağdurları destekleyerek ve/veya özel sektöre ilişkin bağımsız bir şikâyet mekanizması kurarak şirketlerin yol açtığı hak ihlallerinde mağdurların adalete erişiminin iyileştirilmesi

Bu Alanın öncelikleri, bu kapsamda gerçekleştirilebilecek olası faaliyetler gibi diğer bilgiler için başvuru rehberinin incelenmesi gerekmektedir.

Türkiye bu alanda (lot-1) gerçekleştirilecek projelerin uygulanabileceği ülkeler arasında yer almamaktadır. Ancak, aşağıda ve rehberde belirtilen kriter doğrultusunda uygun ülkelerde uygulanmak kaydıyla Türkiye’den de başvuru yapılabilir.

Projeler en az gelişmiş ülkelerde, Afrika, Asya ve Latin Amerika’da düşük ve orta gelirli (üst orta ve alt orta) ülkelerde uygulanmalıdır. Bu alan için uygun ülkeler ve bölgelere ilişkin detaylı liste Annex L’de yer almaktadır.

Rehberde 2.1.1.’de belirtilen diğer uygunluk kriterlerinin yanı sıra;  aşağıdaki uygunluk kriterleri 1. ve 2. alanlar (lot 1 ve lot 2) için ayrıca vurgulanmıştır:

 • Hibe başvurusu başvuran tarafından tek başına yapılabilir veya eş başvuru sahibi/eş başvuru sahipleri ile birlikte başvurulabilir. Ancak uygun başvuru olması için, en az bir yerel kuruluşun projenin başvuranı veya eş başvuranı olması gerekir. (Yerel kuruluş tanımı için bkz. hibe rehberi bölüm 2.1.1 “Lead Applicant” başlığı)
 • Ana başvuran yerel bir kuruluş değilse, projenin yerel kuruluşların faaliyet gösteremediği bir ülkede gerçekleştirildiği durumlar hariç, en az bir yerel eş-başvuran ile programa başvurması gerekir. Bu durumda, Ek A.1 bölüm 1.2 ve Ek A.2 bölüm 2.1'de bir gerekçe belirtilmelidir. Sunulan gerekçenin geçerliliği, değerlendirme sürecinde incelenecektir. Gerekçenin geçerli görülmemesi durumunda, teklif yalnızca bu nedenle reddedilebilir.

Alan (Lot) 1 için bu teklif çağrısı kapsamında talep edilebilecek AB katkısı

 • Asgari tutar: EUR 700,000
 • Azami tutar: EUR 1,500,000

Alan (Lot) 2 - İşkence ve Kötü Muamele ile Mücadele

Bu alanın spesifik hedefi, işkencenin yasaklanmasına ve önlenmesine katkıda bulunarak, AB dışındaki işkence ve kötü muamele için hesap verebilirliği sağlayarak (özellikle işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya ceza ile ilgili mevcut mevzuatın, mahkeme kararlarının, bölgesel yasaların ve diğer düzenlemelerin uygulanmasında sivil toplumu destekleyerek) sivil toplum projelerine destek sağlamaktır.

Bu Alanın öncelikleri, bu kapsamda gerçekleştirilebilecek olası faaliyetler gibi diğer bilgiler için başvuru rehberinin incelenmesi gerekmektedir.

2. alan kapsamındaki uygun kabul edilen proje uygulama yerleri arasında Türkiye bulunduğundan, Türkiye’deki başvuru sahipleri Türkiye’deki proje önerileri için başvurabilirler. (Uygun ülke ve bölgelerin detaylı listesi için bkz. Annex L)

Projeler en az gelişmiş ülkelerde, düşük ve orta gelirli ülkelerde uygulanmalıdır. Projeler en az bir ve en fazla aynı bölge içerisindeki üç ülkede gerçekleştirilmelidir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde (üst orta ve alt orta) uygulanan projelere öncelik verilecektir.

Eğer proje birden fazla ülkede uygulanacak ise, aynı veya benzer konuları yani aynı coğrafi bölgede yer alan birden fazla ülkede geçerli olan sorunları ele almalıdır ve iyi uygulamaların ve kapasite geliştirmenin bölgesel olarak çoğaltılmasının katma değerini açıkça göstermelidir.

Rehberde 2.1.1.’de belirtilen diğer uygunluk kriterlerinin yanı sıra;  aşağıdaki uygunluk kriterleri lot 1 ve lot 2 için ayrıca vurgulanmıştır:

 • Hibe başvurusu ana başvuran tarafından tek başına yapılabilir veya eş başvuru sahibi/eş başvuru sahipleri ile birlikte başvurulabilir. Ancak uygun başvuru olması için, en az bir yerel kuruluşun projenin ana başvuranı veya eş başvuranı olması gerekir. (Yerel kuruluş tanımı için bkz. hibe rehberi bölüm 2.1.1 “Lead Applicant” başlığı)
 • Ana başvuran yerel bir kuruluş değilse, projenin yerel kuruluşların faaliyet gösteremediği bir ülkede gerçekleştirildiği durumlar hariç, en az bir yerel eş-başvuran ile programa başvurması gerekir. Bu durumda, Ek A.1 bölüm 1.2 ve Ek A.2 bölüm 2.1'de bir gerekçe belirtilmelidir. Sunulan gerekçenin geçerliliği, değerlendirme sürecinde incelenecektir. Gerekçenin geçerli görülmemesi durumunda, teklif yalnızca bu nedenle reddedilebilir.

Alan (Lot) 2 için bu teklif çağrısı kapsamında edilebilecek AB katkısı:

 • Asgari tutar: EUR 700,000
 • Azami tutar: EUR 1,500,000

Alan (Lot) 3 – Demokratik Hesap Verilebilirlik

3. alanın özel hedefi, diğerlerinin yanı sıra, devlet kurumlarının çalışmalarını izleyerek, kamu politikalarının oluşturulmasını ve uygulanmasını inceleyerek, kamu harcamalarının kullanımını denetleyerek ve özellikle parlamentolar, kamu denetçiliği kurumları, sayıştaylar, denetim büroları vb. gibi gözetim kurumlarının rolünü savunarak ve bu konuda farkındalık arttırarak sivil toplumun demokratik hesap verebilirliğe katkı veren rolünü güçlendirmektir. Bu amaçla, benzer çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinin birbirlerinden öğreneceği bir yaklaşım teşvik edilmektedir.

Bu Alanın öncelikleri, bu kapsamda gerçekleştirilebilecek olası faaliyetler gibi diğer bilgiler için başvuru rehberinin incelenmesi gerekmektedir.

Bu alanda proje Avrupa Birliği dışındaki en az 15 ülkede gerçekleştirilmelidir.

Ana başvuran, başvuru formlarında, projenin gerçekleştirileceği on ülkeyi içeren endikatif bir liste önerebilir. Ülkelerin kesin listesi, projenin uygulanması sırasında, AB Delegasyonlarının önerileri dikkate alınarak, ana başvuru sahibi ile Sözleşme Makamı tarafından birlikte kararlaştırılacaktır.

Rehberde 2.1.1.’de belirtilen diğer uygunluk kriterlerinin yanı sıra;  aşağıdaki uygunluk kriteri bu alan (lot 3) için ayrıca vurgulanmıştır:

 • Bu alan (lot 3) kapsamında, ana başvuran önceliklerin hepsini kapsayabilmek için uygun eş-başvuranlarla birlikte başvurmalıdır. Eş başvuru sahiplerinin seçimi başvuru teklifinde gerekçelendirilmelidir ve bu seçim değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Alan (Lot) 3 için bu teklif çağrısı kapsamında edilebilecek AB katkısı

 • Asgari tutar: EUR 5,000,000
 • Azami tutar: EUR 5,000,000

Aşağıdaki bilgiler tüm alanlar (Lot 1, Lot 2 ve Lot 3) için geçerlidir:

 • Uygun başvuru sahibi/ana başvurucu

○      bir tüzel kişilik veya tüzel kişilik sahibi olmayan bir oluşum veya gerçek kişi olmalıdır;

○      kar amacı gütmemelidir ve;

○      hükümet dışı bir sivil toplum örgütü olmalıdır

(Uygun başvuran ve eş-başvuran kriterlerinin detayları için bkz. hibe rehberi bölüm 2.1.1.)

 • Bir ortaklığın her üyesi, projenin uygulanmasında kesin ve açıkça tanımlanmış bir role sahip olmalıdır. Bir ortaklıktaki üye sayısında üst sınır yoktur. Proje hedeflerinin en etkin ve uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak şekilde bir ortaklık oluşturulmalıdır. Ortaklığın her üyesinin rolü teklifte açıkça belirtilmelidir. Başvuru sahibinin ve eş-başvuru sahibinin/sahiplerinin, ortaklıkları ile teknik ve mali rolleri ve yükümlülüklerini tanımlayan bir anlaşma yapmaları şiddetle tavsiye edilir. Sorumlulukların ve maliyetlerin açık bir şekilde dağıtılması, ortaklığın başarısına katkıda bulunacaktır.
 • Bu teklif çağrısı, hak temelli yaklaşım metodolojisini benimseyen projeleri destekleyecektir (Bkz. Hibe rehberi, “Overarching and working principles” başlığı)
 • Hibe rehberinde  “Cross-Cutting Elements” başlığı altında belirtilen katma değer unsurları hem ön başvuruda hem de tam başvuruda yansıtılmalıdır.
 • Proje süresi 24 aydan az ve 48 aydan fazla olamaz.
 • Bu teklif çağrısına başvurmak isteyen kuruluşlar PADOR’a kayıt olmalı ve başvurularını Prospect üzerinden yapmalıdırlar (Rehberin 2.2.2. bölümüne bakınız)
 • Son başvuru tarihi 23 Ocak 2020, (Brüksel saati ile) saat 12:00’dır. (Rehberde 9 Ocak olarak belirtilen son başvuru tarihine ilişkin yapılan değişiklik düzeltme metninde -Corrigendum-belirtilmektedir.
 • Sözleşme makamından açıklama talep etmek için son tarih: 2 Ocak 2020 (Brüksel saati ile) saat 12:00

Teklif çağrısı başvuru rehberini ve eklerini detaylıca incelemek için çağrıya buradan ulaşabilirsiniz. Teklif çağrısına ilişkin olası değişiklikler (corrigendum) çağrı sayfasında yayınlanmaktadır. Bu nedenle, başvuru süreci boyunca sayfanın kontrol edilmesi önerilir.

 

“ Ortak Kültürel Miras için Hibe Programı: Türkiye ile AB Arasında Koruma ve Diyalog – II (CCH-II)” Teklif Çağrısı (TR2016 / DG / 03 / A2-03 - EuropeAid / 167523 / ID / ACT / TR) yayınlanan.

Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Finans ve İhale Birimi, Türkiye için Katılım Öncesi Yardım-II (IPA II) 2016 Programlaması Aracı'ndan mali yardım ile Türkiye'de uygulanacak proje teklifleri istiyor.

Teklif çağrısı, Türkiye ve AB'deki sivil toplum kuruluşları (STK'lar) arasında yaratıcı sektörler ve kültürel miras dahil olmak üzere kültür ve sanat alanlarındaki sınır ötesi diyalogların ve ağların desteklenmesini amaçlamaktadır.

Hibe başvuru sahipleri için tam kılavuz aşağıdaki internet sitelerinde danışma için mevcuttur: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome, http://www.cfcu.gov.tr, https://www.kultur.gov.tr ve http://www.ab.gov.tr. adresini ziyaret edin.


Tekliflerin sunulması için son tarih, 28 Ocak 2020 saat 17: 00'de (yerel saat) 'dir.

Bu teklif çağrısı ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapılacak. Bilgilendirme toplantılarının kesin tarihi ve yerleri için lütfen MFİB'yi (http://www.cfcu.gov.tr), Kültür ve Turizm Bakanlığı (http://www.kultur.gov.tr) ve Dışişleri Bakanlığı, AB İşleri Müdürlüğü (http://www.ab.gov.tr)
web sitelerini takip edin.

 

Hibe Başvuru Rehberi, aşağıdaki internet sitelerinde mevcuttur:

http://www.cfcu.gov.tr

http://www.ab.gov.tr

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

Tekliflerin sunulması için son tarih  , saat 17: 00'de  28 Ocak 2020'dir

 


BU HİBE DUYURUSU 16.05.2019 TARİHİNDE KOCAELİDE BULUNAN İLGİLİ 5000 STK BAŞKANINA BİLGİLENDİRME MESAJI OLARAK İLETİLMİŞTİR.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, 25 Mayıs 2019 tarihinde farklı şehirlerde eş zamanlı dört Bilgilendirme Toplantısı düzenliyor. Ankara, Denizli, Erzincan ve Kocaeli (İzmit) illerinde gerçekleşecek toplantılarda Sivil Düşün destekleri ve özel kotası bulunan yeni alanlar tanıtılacak.

Toplantılarla ilgili bilgileri ve başvuru formunu aşağıda bulabilirsiniz:
 • Ankara (Toplantıya, aşağıda belirtilen iller dışında Türkiye’nin herhangi bir ilinden başvuru yapabilirsiniz.)
 • Denizli (Toplantıya Denizli dışında Afyon, Aydın ve Uşak illerinden de başvuru alınıyor.)
 • Erzincan (Erzincan ili Bilgilendirme Toplantısı yeterli başvuru gelmemesi sebebiyle iptal edildi. Erzincan ve çevre illerden katılımcılar Ankara toplantısına başvurabilir.)
 • Kocaeli (Toplantıya Kocaeli dışında Bilecik, Düzce, Sakarya ve Yalova illerinden de başvuru alınıyor.)

Ankara toplantısı Başvuru Formu için buraya tıklayınız.

Denizli ve Kocaeli toplantıları Başvuru Formu için buraya tıklayınız.

Bilgilendirme Toplantıları için Son Başvuru Tarihi: 21 Mayıs 2019 (Saat 12.00’a kadar yapılan başvurular dikkate alınacaktır.)

Toplantılar öncesinde incelemek üzere Sivil Düşün’ün özel kotası bulunan yeni alanlarını aşağıda görebilirsiniz:
 • Dijital haklar
 • Hayvan hakları
 • Tüketici hakları
 • Yaşlı hakları
 • Sivil Düşün Desteklerinden sayısal ve oransal olarak daha az faydalanmış şehirler (Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Muş, Nevşehir, Sivas, Tokat, Tunceli, Yalova, Yozgat)

Özel kotası bulunan alanlarla ilgili ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

Önemli bilgiler:
 • Tüm toplantılar tam gün sürecektir ve tam katılım beklenmektedir.
 • Toplantılara, düzenlenen iller dışından katılacak kişilerin ulaşım masrafları Sivil Düşün tarafından karşılanacaktır. Toplantılara il dışından katılacakların, otobüs veya tren biletlerini (gidiş-dönüş) organizasyon ekibine teslim ederek geri ödeme almaları gerekmektedir. Uçak ile seyahat eden katılımcıların gidiş ve dönüş biniş kartlarını Programa sunmaları gerekmektedir.
 • Yalnızca aynı gün dönüş imkanı bulamayacak katılımcıların konaklama masrafları Sivil Düşün tarafından karşılanabilecektir. Konaklamalar kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla çift kişilik olarak yapılmakta olup tek kişilik odada konaklamak isteyen konuklar fiyat farkını kendileri ödeyerek tek kişilik konaklama yapabilir.
 • Şehir içi ulaşım masrafları Sivil Düşün tarafından karşılanmamaktadır.
 • Program tarafından uçak biletleri alınmış ve/veya konaklamasına dair otel rezervasyonu yapılmış katılımcıların mücbir bir sebep olmaksızın toplantıya katılmamaları ve Programa bilgi vermemeleri durumunda oluşabilecek bilet ücreti/cezai işlemlere dair Sivil Düşün tarafından geri ödeme talep edilecektir. Söz konusu mücbir sebebe dair hastane raporu vb. Destekleyici dokümanların Programa sunulması gerekmektedir.
 • Toplantıların program detayları ve toplantı düzenlenecek mekanın bilgileriyle ilgili başvurusu kabul edilen kişilerle iletişime geçilecektir.
 • Başvurularda toplantı için belirlenen mekanlarda salon kapasitesinin üzerine çıkılması halinde, taban örgütlerinin başvurularına öncelik verilecektir.

Toplantılara katılmadan önce iletmek istediğiniz sorular olduğu takdirde aşağıdaki iletişim adreslerinden Sivil Düşün Teknik Destek Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.

E-posta: yardimmasasi@sivildusun.eu
Facebook: /SivilDusun
Twitter: /SivilDusun
Telefon: 0312 428 05 61- 0312 428 05 62
(Telefonla iletişime geçecek kişilerin Yardım Masası saatlerinde aramaları rica olunur.)

Yardım Masası:

Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 09:30 – 12:00 saatleri arasında Yardım Masası’na ulaşarak bilgilendirme toplantılarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz.

Aşağıda belirtilen özel ihtiyaçlarınız için formda yer alan ilgili soruyu yanıtlayabilir ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

 • İşaret dili tercümanı
 • Engelli katılımcılar için şehir içi ulaşım ve/veya refakatçi desteği
 • Çocuklu katılım / kreş hizmeti
 • Vejetaryen, vegan ve/veya sağlık nedeni ile kişiye özel ikram
 • Diğer