Sivil Toplum Kuruluşlarına kendilerini ve faaliyetlerini kamuoyu tarafından bilinmesini sağlayacak ücretsiz olarak kullanabilecekleri bir internet sitesi olan Sivil Dünya Kocaeli Dijital Portalı; Kocaeli’nin sivil yüzünü dijital dünyada sergileme imkanı sağlamaktadır.

 

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilimizde yüksek olan sivil toplum potansiyelini önemseyen ve önceleyen bir belediye olarak bu alanda çeşitli projeler ve faaliyetler yürütmektedir. Sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri şehirler için oldukça önemlidir. Yapmış oldukları hizmetler ve şehrimize dair fikir önerileriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2004 yılından beri her zaman STK'larla birlikte hareket etmiştir. Belediyemiz de STK’ların birçok projesine destek olarak kent hayatında sivil toplumun ilerlemesine katkı sağlamıştır.

Kocaeli’de etkin olan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden gelen talepler ve öneriler dikkate alınarak belediyemiz birçok hizmete yön vermiştir. Bunların başında ülkemizdeki sivil toplum bakışına model oluşturabilecek nitelikte olan “Sivil Toplum Merkezi” de vardır. Sivil Toplum Merkezi’nin amacı, STK’ların en çok ihtiyaç duyduğu faaliyet ve toplantılarını yapacakları mekân sorunlarını ortadan kaldırarak gelişim ve ilerleme sağlamalarına zemin hazırlamaktır.

Sivil Toplum Merkezleri, ilk olarak 2011 yılında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde faaliyete geçmiştir. Ardından ikincisi, nüfus ve yoğun talep göz önüne alınarak 2014 yılında Gebze ilçesinde hizmete girmiştir.

Sivil Toplum Merkezlerinin kuruluş amacı, ilimizde faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarının mekân sorunlarını çözmek; eğitim programlarından, toplantılarına kadar her türlü faaliyetlerini ücretsiz olarak haftanın 7 günü gerçekleştirebildiği imkânları sağlamaktır. Her salonda ısıtma & soğutma ekipmanları, projeksiyon, perde, yazı tahtası dizüstü bilgisayar mevcut olup; sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları tarafından hiçbir ücret talep edilmeden kullanılmaktadır.

Belediyemizde bünyesinde farklı birimler aracılığıyla STK’lara verilen destek ve hizmetleri, daha bütüncül ve kurumsal olarak sunmak amacıyla 17.12.2015 tarihli meclis kararıyla “Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü” kurulmuştur. Müdürlüğün başlıca hizmet ve amaçları şu şekilde sıralanabilir;

  • Kocaeli ilinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına etkin ve verimli hizmet vermek.
  • Kurumsal altyapıyı sağlayarak tüm sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halinde olmak.
  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından STK’lara verilen destekleri, proje ortaklıklarını ve çeşitli hizmetleri parçalı yapıdan arındırıp kurumsal ve koordineli bir çerçevede birleştirme yolunu izleyerek sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmak.
  • Yerel yönetimlerde sivil toplumun katılım, öneri ve fikirlerini etkin kılmak. Bu görüşler doğrultusunda bazı kamusal politikaların şekillenmesiyle daha verimli hizmetlerin ortaya çıkmasını sağlamak. Sivil toplumu yerel yönetimlere daha yakın bir hale getirmek.
  • Kocaeli ilindeki sivil toplum kuruluşlarına, “sivil toplum merkezleri” hizmetiyle faaliyetlerini daha etkin gerçekleştirmeleri için sağlıklı, elverişli imkânlar ve mekânlar sağlamak.
  • Sivil toplum kuruluşlarının istek, talep ve önerilerini değerlendirmek.