Kocaeli'nin Tek Sivil Toplum Portalı

DERNEKLER DESTEKLENMELİ

Gölcük Erzurumlular Dernek Başkanımız Muhammet Turan, hemşeri dernekçilik konusunda hangi düzenlemeler yapılmalı konusunda ve ülkemizde dernek sayısının az olduğunu belirtti.

Turan, “Yaklaşık 850-900 kişiye bir dernek düşüyor”

Başkan Turan yaptığı açıklamada, “Öncelikle şunu ifade edeyim. Ülkemizde maalesef dernekçiliğe mesafeli bir yaklaşım var. Bir dernek isminden veya üyesinden bahsedildiği zaman hep bir, acaba bu dernek ne için var? Acaba bu kişi niçin bu derneğe üye? gibi. Oysaki bugün ülkemizde 100 bin civarında dernek bulunmakta. Zaten bu derneklerin 16 bin tanesi de cami derneklerinden oluşuyor. Sayısal olarak da baktığımız zaman nüfusumuzun yaklaşık %15’i bir derneğe üye ve yaklaşık 850-900 kişiye bir dernek düşüyor. Oysa Anglo Sakson ülkelerinde ve gelişmiş diğer ülkelerde durum çok farklı. Mesela ülkemizde yaklaşık 100 bin dernek varken İngiltere, Amerika ve Fransa’da 1 buçuk Milyon civarında dernek var. Almanya’da ise 2 Milyonun üzerinde dernek var. Yani yaklaşık diğer ülkelerde 40 kişiye bir dernek düşüyor.”

“Tıpkı Atalarımızın söylediği gibi “Bir elin nesi var, iki elin sesi var”

“Dernekçiliğin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bir örnek verecek olursak; bir kentteki sokakların dernekleşmesini örnek olarak gösterebiliriz. Aynı sokakta yaşayan insanların bir araya gelerek dernek kurduğunu düşünürsek bu o sokağın gücüne güç katacaktır. Mesela sokağın çöp sorunu, yol sorunu, kaldırım sorunu gibi birçok sorunu dile getirme noktasında daha etkin ve güçlü olacaklardır. Tıpkı Atalarımızın söylediği gibi “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” misali gibi.”

“Sivil toplum kuruluşları gerek yerelde gerek genelde yaşadığı topluma büyük katkılar sağlamalıdır”

“Hemşehri dernekçilik noktasında çok büyük eksikliklerimiz var. Öncelikle birçok hemşehri derneği dernekçilik adı altında mikro milliyetçilik yapmamalıdır. Oysa olması gereken hemşehri derneklerinin yaşamış oldukları yörelerdeki yemek, oyun, gelenek ve görenek kültürlerini bir sonraki nesle aktarması gerekiyor. Hemşehri dernekçiliğin aslı olanı budur. Bunun dışında demokratik ülkelerde sivil toplum kuruluşları demokrasinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Sivil toplum kuruluşları gerek yerelde gerek genelde yaşadığı topluma büyük katkılar sağlamalıdır. Hangi dernek adı altında görev yapıyorsak yapalım mutlaka hakkını vererek yapmamız gerekiyor.”

“İlçe hemşehri dernekleri kurulabilir”

Başkan Turan son olarak, “Hemşehri dernekçiliğindeki en büyük sorunlardan biri ise gerekli bir hiyerarşik yapının olmayışı. Temsil ettiği il veya ilçe bazında mutlaka belirli bir temsili bir kabiliyetinin olması gerekiyor. Ben mevcut mevzuata göre yarın 7 kişiyi bir araya getirip herhangi birkaç tane il derneği kurabilirim. Bunun için dernekler masası benden ne üye sayısı ne de hangi ili temsil ettiğime dair bir bilgi talep ediyor. Bu da sistemdeki bozukluğu ve kopukluğu göstermektedir. Eğer bir ili temsil eden hemşehri derneği kurulacaksa tüm ilçelerde ve belli bir sayıda mutlaka üye sayısına sahip olması gereklidir. Yine bunun altında da ilçe hemşehri dernekleri kurulabilir. Bu da temsil açısından düzgün bir hiyerarşik yapı olmuş olur” diyerek açıklamasını bitirdi.