Kocaeli'nin Tek Sivil Toplum Portalı

lk genel Kurulumuz Yaptık

Derneğimizin amacı okul çağındaki gençlerin kendini tanıyan, ülkenin ve dünyanın sorunlarının farkında ve etik değerlere sahip birer dünya vatandaşı olmalarını sağlamak; eğitimcilerin mesleki gelişmelerini ve kendini geliştirmek isteyenlerin yaşam boyu öğrenmelerini destekleyecek ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kültür ve bilimsel çalışmalar yaparak bu türde çalışmalara katılmaktır. İlk genel kurulumuzu yaptık. Derneğimizin başkanlığına aynı zamanda kurucu başkan olan Doç. Dr. Asiye Toker Gökçe, başkan yardımcılığına Ezgi Ağcihan, dernek sekreterliğine Hayriye Sultan Tunç ve dernek saymanlığına Volkan Alparslan Kılıç ve yönetim kurulu üyeliğine Cihat Açar seçildi.