Kocaeli'nin Tek Sivil Toplum Portalı

Derneğimizden 8 Mart Kadınlar Günü Mesajı

 Derneğimiz bünyesinde oluşturulan kadın kolları Başkanlığına seçilen Melike Şakar, ilk yönetim toplantısını ve ardından da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle açıklamasını yaptı. Yapılan toplantıda kadınlar tarafından yapılacak saha çalışmaları ve kadınların sorunlarına yönelik etkinlikler görüşüldü. Daha sonra yapılan açıklamada da, “8 Mart Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨; kadınların sosyal,ekonomik ve siyasi bas¸arılarının kutlandıgˆı Du¨nya’da kabul go¨rmu¨s¸ ortak bir gu¨ndu¨r. Du¨nya’da o¨rnekleri oldugˆu gibi Tu¨rkiye’de de kadınlar her alanda takdir edilecek is¸lere imza atmıs¸tır. Kurtulus¸ savas¸ı’nda go¨rev alan Halide Edip Adıvar, Erzurum'daki direnis¸in simgesi Nene Hatun, I·lk kadın pilotlarımızdan Sabiha Go¨kc¸en ve bunun gibi birc¸ok kadın isim sagˆlık, siyaset, sosyal bilimler, fen bilimleri alanlarında mu¨cadele etmis¸lerdir. Gu¨nu¨mu¨zde de kadının her alanda kendini go¨stermesi ve aktif olabilmesi ic¸in fırsatlar tanımalıyız. Son zamanlarda artan kadına yo¨nelik psikolojik ve fiziksel s¸iddetin son bulması gerektigˆinin savunucusuyuz. Kadın toplumda bu¨tu¨nles¸tirici, yol go¨sterici unsurlardan biridir. Yapılan baskılarla kadını toplumdan soyutlamak yerine; elinden tutup yas¸amına, gelecegˆine ıs¸ık tutarak onlara destegˆimizi go¨stermeliyiz. Tu¨m kadınların 8 Mart Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ kutlu olsun” dedi.