Kocaeli'nin Tek Sivil Toplum Portalı

Avrupa Birliği Uluslarası Ortaklık projeleri

Değerli Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernek Yöneticileri,

Kalkınma, modernleşme ve ilerleme ile iç içe olan kalkınma kavramı ve küreselleşme ile etkisi azalmaya başlayan ulus devlet, kapitalizm tarafından ekonomik kalkınmaya uygun bir aktör olmaktan çıkarılmıştır. Kalkınmadaki rolü, devletten sivil toplum alanında faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarına (STK'lar) ve kalkınmanın aktörleri olarak işlev görmelerine neden olmuştur.

AB 2014- 2020 Sivil Topluma Destek hedeflerinde, Genişleme politikası kapsamında sivil topluma destek, etkinleştirmek ve katılımcı demokrasiyi teşvik etmek. Sivil toplum faaliyetlerine elverişli bir ortamın sağlanması ve STK'ların etkili ve hesap verebilir bağımsız aktörler olmasını gerektiği, STK'ların hedeflerini gerçekleştirmek için kendi kapasitelerini güçlendirmek, etkinliklerini arttırmak, mali destek kaynaklarını geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği, 2030 stratejilerinde sivil toplum kuruluşları geliştirmek ve bu kuruluşların siyasi, sosyal ve ekonomik sistemleri desteklemesini sağlamak için daha fazla mali destek ve finansman sağlamak istediğini belirtiyor. AB, sivil toplum vaadini gerçekleştirmek istiyorsa, geliştirme sürecinin tüm aşamalarında Sivil Toplum Kuruluşlarının üstün performansını gösterebilmelidir. Bu nedenle Avrupa Birliği projeleri teşvik edilmelidir. Açıklamada Sivil Toplum Kuruluşlarının önemi bir kez daha vurgulandı.

Türkiye'nin AB müzakere sürecinde "Sivil Toplum Diyaloğu". AB, aday ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları (STK'lar) ve aday ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları ile iletişime ve işbirliğine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu çeşitli proje ve programlarla süreci hızlandırmaya çalışıyor.

Avrupa Birliği Erasmus ve en önemlisi olan   European Commision EuropeAid projelerine başvuru yaparak kapasitelerinizi geliştirebilir ve finans sağlamanızda yardımcı olacaktır. 2021 yılı proje başvurumuzu yaptık.

                                                                                                                                                         European Commission

Supporting core functions of CSOs

Budget line: 22.020401 – Multi-country programmes, regional integration and territorial cooperation

Reference:

EuropeAid/171106/DD/ACT/TR

Yakın zaman içinde Avrupa Birliği projelerine başvuru ve üyelik için eğitim verilecektir. Katılmanızı arz eder saygılarımı sunarım.