Kocaeli'nin Tek Sivil Toplum Portalı

Dernekçilik bu kolay olmamalı

Dernek Başkanımız sivil toplum ile ilgili olarak yaptığı açıklamada derneklerin yerelde ve genelde yaşadığı topluma katkılar sağlaması gerektiğini söyledi.

 

Hemşeri dernekçilik noktasında çok büyük eksikliklerimiz var. Öncelikle birçok hemşeri derneği dernekçilik adı altında mikro milliyetçilik yapmamalıdır. Oysa olması gereken hemşeri derneklerinin yaşamış oldukları yörelerdeki yemek, oyun, gelenek ve görenek kültürlerini bir sonraki nesle aktarması gerekiyor. Hemşeri dernekçiliğin aslı olanı budur. Bunun dışında demokratik ülkelerde sivil toplum kuruluşları demokrasinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Sivil toplum kuruluşları gerek yerelde gerek genelde yaşadığı topluma büyük katkılar sağlamalıdır. Hangi dernek adı altında görev yapıyorsak yapalım mutlaka hakkını vererek yapmamız gerekiyor.

 

“İlçe hemşeri dernekleri kurulabilir”

 

Hemşeri dernekçiliğindeki en büyük sorunlardan biri ise gerekli bir hiyerarşik yapının olmayışı. Temsil ettiği il veya ilçe bazında mutlaka belirli bir temsili bir kabiliyetinin olması gerekiyor. Ben mevcut mevzuata göre yarın 7 kişiyi bir araya getirip herhangi birkaç tane il derneği kurabilirim. Bunun için dernekler masası benden ne üye sayısı ne de hangi ili temsil ettiğime dair bir bilgi talep ediyor. Bu da sistemdeki bozukluğu ve kopukluğu göstermektedir. Eğer bir ili temsil eden hemşeri derneği kurulacaksa tüm ilçelerde ve belli bir sayıda mutlaka üye sayısına sahip olması gereklidir. Yine bunun altında da ilçe hemşeri dernekleri kurulabilir. Bu da temsil açısından düzgün bir hiyerarşik yapı olmuş olur.